NEWS

NEWS

Ajankohtaisia näyttelyitä ja avajaisia!

Muistiin piirretty

-Kiviä ja kuvia epätodellisuudesta

Vahvasti nostalgiasta ammentava Muistiin piirretty -näyttelykokonaisuus on syntynyt sukututkimuksen rinnalla tehdystä taiteellisesta työskentelystä. Teokset ovat muodostuneet kertomusten, muistojen ja valokuvien pohjalta itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, jotka tutkivat muistin ja muistamisen mekanismeja. Yksityiset tarinat ja albumien kuvat ovat muuttuneet epätodelliseksi kollaasiksi, joka herättää eloon rinnakkaisen muistojen maailman. Kukaan ei enää ole varma mitä muistaa tai kenen muisto alun perin oli. Monet teokset ovat paradokseja tai väärinmuistettuja ja hämmentäviä tarinoita, joissa on kuitenkin jotain tuttua. Persoona, tai se kenelle jotain tapahtui, ei ole tärkeää, vaan merkityksiä syntyy teoksen ja katsojan kokemuksen vuorovaikutuksessa.

Taide on minulle eräänlainen outouttaja ja väärinmuistamisen työkalu, joka oikeuttaa vääristelemään maailmaa. Jos yhtä ja ainoaa totuutta koskaan on saavutettavissa, niin ajan virrassa se viimein haalenee. Taiteellisen työskentelyni tavoitteena ei ole julistaa tai osoittaa, vaan luoda hämmennystä ja antaa mahdollisuus ajattelulle ja oivalluksille.

Kuvallinen ilmaisuni pohjaa katseen, tekemisen ja materiaalin sisältämään tietoon, joka jättää kirjoitettua enemmän tilaa tulkinnalle. Aikakäsitys, tietoisuus, aistit ja tietäminen ovat minulle työvälineitä, joita sekoittamalla hämmennän todellisuuskäsitystä. Pyrin muuttamaan teoksen pelkästä aistihavainnosta kokemukseksi erilaisia keinoja hyödyntäen. Tekniikka ja tekninen toteutus ei kuitenkaan ole merkityksellistä, vaan sen avulla tuon itseni ja oman kokemukseni osaksi teosta.

Niko Saarinen

Nurmijärvellä 23.8.2023