NEWS

NEWS

Ajankohtaisia näyttelyitä ja avajaisia!

Näkymiä

Turun Kirjakahvila, 2.-30.4.2024 

Avoinna ma-pe 12-18

Elettyä elämää on jo jonkin verran takana, kaikenlaista on tullut nähtyä ja koettuna hiukan enemmän. Vuoristoradassa on aina tunnelmaa ylä- ja alamäkineen…

Sana ja viiva on poikkitaiteellinen kaksikko, joka kuvaa rennolla otteella ja asenteella näkymiä, asioita, ihmisiä ja elämää. Sanat maalaavat värit ja virittävät tunnelman. Piirrokset kertovat sen, mihin sanoilla ei ylety. Lopputulos on kuvitetun runon, runollisen kuvan ja performanssin välimaastossa.

Näyttely koostuu runojen lisäksi 200 g paperille tehdyistä hiilipiirroksista ja akryylimaalauksista. Sanat voi nautiskella runoja lukemalla tai löytää kuvista osana visuaalista kerrontaa. Sanan ja Viivan performanssissa runot syntyvät yhdessä yleisön kanssa improvisoiden ja kuvat ovat hetken synnyttämiä viivoja.

Välähdyksiä, ohimeneviä kohtaamisia, kohtauksia elämän suuressa näytelmässä, jossa jokaiselle on tarjolla roolia suurella näyttämöllä. Elää ja olla hetkissä mukana jokaisella solulla, siinä on kylliksi tavoitetta minulle ja kenties sinullekin.

JJ Lihr (Runot)

Niko Saarinen (Kuvat)


Keskustelu

Keskustelu -teos siirtyi 2023 joulukuussaNurmijärven kunnan taideteoskokoelmaan ja on nykyisin sijoitettuna Nurmijärven pääkirjaston aulatilaan. 

Muistin varassa

Hyvinkään Taiteilijaseuran 

KUUKAUDEN TAITEILIJA

NIKO SAARINEN

"Muistin varassa"

Promenadigalleria ja Taideasema

9.-29.1.2024

Kerron oikeista ihmisistä ja lainaan muistoja, mutta en paljasta. Vanhojen kuvien ja tarinoiden avulla kuljen menneen ja nykyhetken välillä. Teokset muodostuvat kertomusten, muistojen ja valokuvien pohjalta itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, jotka tutkivat muistin ja muistamisen mekanismeja. Taiteen avulla herätän eloon rinnakkaisien muistojen maailman.

Taide on minulle eräänlainen outouttaja ja hämmentämisen työkalu, joka antaa mahdollisuuden kulkea ajassa. Kirjoitan tarinoita uudelleen ja luon teoksieni avulla fiktiivistä muistitietoa. Työskentelyni tavoitteena ei ole julistaa tai osoittaa, vaan antaa mahdollisuus oivalluksille.

Kuvallinen ilmaisuni pohjaa katseen ja materiaalin sisältämään tietoon, joka jättää kirjoitettua enemmän tilaa tulkinnalle. Aikakäsitys, tietoisuus ja aistit ovat työvälineitä, joita sekoittamalla muokkaan käsitystä todellisuudesta. Tekninen toteutus ei itsessään ole merkityksellistä, vaan sen avulla tuon oman kokemukseni osaksi teosta.

Niko Saarinen

4.1.2024

Lainattuja muistoja

-kuvia ja kiviä

Galleria Moletti Forssa 5.12.2023 - 7.1.2024

Wahreninkatu 12, 30100 Forssa


Katson kuvasta isäni isän isoisää, hän ei katso takaisin. En ole koskaan tavannut Heikkiä, olen kuullut vain tarinoita. Kuvan kautta koen voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen, ja uskallan lainata häntä malliksi. Kerron oikeista ihmisistä ja lainaan muistoja, mutta en paljasta. Vanhojen kuvien ja tarinoiden avulla kuljen menneen ja nykyhetken välillä.

Teokset muodostuvat kertomusten, muistojen ja valokuvien pohjalta itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, jotka tutkivat muistin ja muistamisen mekanismeja. Taiteen avulla herätän eloon rinnakkaisien muistojen maailman. Kukaan ei enää ole varma mitä muistaa tai kenen muisto alun perin oli. Monet teokset ovat paradokseja tai väärinmuistettuja tarinoita, joissa on kuitenkin jotain tuttua. Persoona, tai se kenelle jotain tapahtui, ei ole tärkeää, vaan merkityksiä syntyy teoksen ja katsojan vuorovaikutuksessa.

Taide on minulle eräänlainen outouttaja ja hämmentämisen työkalu, joka antaa mahdollisuuden kulkea ajassa. Luon teoksieni avulla fiktiivistä muistitietoa, jonka vastaanottaja voi uudelleen tulkita. Työskentelyni tavoitteena ei ole julistaa tai osoittaa, vaan antaa mahdollisuus ajattelulle ja oivalluksille.

Kuvallinen ilmaisuni pohjaa katseen ja materiaalin sisältämään tietoon, joka jättää kirjoitettua enemmän tilaa tulkinnalle. Aikakäsitys, tietoisuus ja aistit ovat työvälineitä, joita sekoittamalla muokkaan käsitystä todellisuudesta. Tekninen toteutus ei itsessään ole merkityksellistä, vaan sen avulla tuon oman kokemukseni osaksi teosta. 


Niko Saarinen

Nurmijärvellä 14.11.2023

Muistiin piirretty

-Kiviä ja kuvia epätodellisuudesta

Vahvasti nostalgiasta ammentava Muistiin piirretty -näyttelykokonaisuus on syntynyt sukututkimuksen rinnalla tehdystä taiteellisesta työskentelystä. Teokset ovat muodostuneet kertomusten, muistojen ja valokuvien pohjalta itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, jotka tutkivat muistin ja muistamisen mekanismeja. Yksityiset tarinat ja albumien kuvat ovat muuttuneet epätodelliseksi kollaasiksi, joka herättää eloon rinnakkaisen muistojen maailman. Kukaan ei enää ole varma mitä muistaa tai kenen muisto alun perin oli. Monet teokset ovat paradokseja tai väärinmuistettuja ja hämmentäviä tarinoita, joissa on kuitenkin jotain tuttua. Persoona, tai se kenelle jotain tapahtui, ei ole tärkeää, vaan merkityksiä syntyy teoksen ja katsojan kokemuksen vuorovaikutuksessa.

Taide on minulle eräänlainen outouttaja ja väärinmuistamisen työkalu, joka oikeuttaa vääristelemään maailmaa. Jos yhtä ja ainoaa totuutta koskaan on saavutettavissa, niin ajan virrassa se viimein haalenee. Taiteellisen työskentelyni tavoitteena ei ole julistaa tai osoittaa, vaan luoda hämmennystä ja antaa mahdollisuus ajattelulle ja oivalluksille.

Kuvallinen ilmaisuni pohjaa katseen, tekemisen ja materiaalin sisältämään tietoon, joka jättää kirjoitettua enemmän tilaa tulkinnalle. Aikakäsitys, tietoisuus, aistit ja tietäminen ovat minulle työvälineitä, joita sekoittamalla hämmennän todellisuuskäsitystä. Pyrin muuttamaan teoksen pelkästä aistihavainnosta kokemukseksi erilaisia keinoja hyödyntäen. Tekniikka ja tekninen toteutus ei kuitenkaan ole merkityksellistä, vaan sen avulla tuon itseni ja oman kokemukseni osaksi teosta.

Niko Saarinen

Nurmijärvellä 23.8.2023


Portrait NOW 2023

Portrait NOW -näyttely oli kesällä 2023 Tanskassa Frederiksburgin linnassa. Identity 2023 -teos oli mukana näyttelyssä.