Stone sculpture

Kiven kanssa työskennellessä aika on läsnä jo materiaalissa. Kiven veistäminen on yhtä aikaa murskaamista ja luomista. Kiinnostava materiaali, joka saa aikaan voimakkaan olemassaolon tunteen.


When working with a stone, time is already present in the material itself. Stone sculpting is destroying and creating at the same time. A fascinating material that allows you to feel that you exist.


Video työskentelystä:

https://youtu.be/486r8yp_bEw